CEKOS IN online predavanje 18.05.2023.

CEKOS IN - ovo ONLINE PREDAVANJE koje obuhvata sledeće teme:

  • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
  • Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike

Predavači su savetnici u Cekos in-u: Igor Pršić i Marina Karanović.

CENA ONLINE PREDAVANJA:

  • Za pretplatnike na stručne časopise "Informator" i/ili "PDV" - cena po korisniku (sa PDV-om) iznosi 6.000,00 dinara.
  • Za ostale kupce - cena po korisniku (sa PDV-om) iznosi 12.000,00 dinara.

VIDEO MATERIJAL - PREDAVANJE:

KUPOVINA I NAČIN PRISTUPA:

  • Predračun/uplatnicu za uplatu možete dobiti preko OVOG LINKA ili pozivom službe pretplate na broj 011/30 35 435.
  • Po izvršenoj uplati neophodno je da nam pošaljete e-mail na office@cekos.rs u kome ćete navesti tačnu e-mail adresu lica koje će pratiti predavanje.
  • Nakon ovoga na vašu e-mail adresu dostavićemo Vam korisničko ime i lozinku sa kojima ćete se ulogovati na sajt www.strucnaliteratura.rs i moći ćete da pratite video materijal - predavanje.

NAPOMENA:
Jedan korisnički nalog obezbeđuje pristup za jednog korisnika (nije moguć istovremeni pristup video materijalu - predavanju od strane više korisnika po jednom korisničkom nalogu).
Broj i vreme pregleda video materijala - predavanja po korisničkom nalogu je neograničen.

 

Informacije o ovom online predavanju možete dobiti i pozivom na broj: 011/30 35 435.