Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate u 2014. (prost interesni račun)

Pristup ovoj stranici imaju pretplatnici na neki od stručnih časopisa (Informator, PDV) ili na programski paket "Cekos - kamata".

Da biste kao pretplatnik pristupili ovoj stranici neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali prilikom kreiranja naloga. Ukoliko i nakon Login-a ne možete da pristupite ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate, kako bismo Vam dodelili odgovarajuća prava za korišćenje sajta.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 011/ 30 35 435