Drugi prihodi (detaljnije o obračunima, cenovnik, pristup obračunima i stručnim objašnjenjima)

Na CEKOS IN-ovom sajtu www.prihodi.rs korisnici mogu vršiti on line obračune za 5 najčešće korišćenih vrsta drugih prihoda uz odgovarajuća detaljna stručna objašnjenja sa brojnim primerima i knjiženjima. Svi obračuni su usklađeni sa važećim propisima, uključujući i promenu stope doprinosa za PIO i nove iznose najniže/najviše osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuju od 1.01.2023. godine.

PORUČI

 

Prihodi od autorskih prava

Pisana dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično); govorna dela; dramska i dramsko-muzička dela…

 • obračun za naknade ugovorene u bruto i neto iznosu
 • izbor plaćanja doprinosa
 • izbor stopa normiranih troškova po vrsti autorskog dela
 • izbor između normiranih, stvarnih troškova ili slučaja kada se troškovi ne priznaju
 • obračun autorskih ugovora za strane državljane uz automatsku proveru postojanja ugovora o dvostrukom oporezivanju i ugovora o socijalnom osiguranju uz preuzimanje odgovarajućih stopa (za sve zemlje)

Prihodi fizičkih lica od autorskih i srodnih prava, kao i po osnovu ugovorene naknade (tzv. “FRILENSERA”), na koje se porez plaća samooporezivanjem

Obračun poreza i doprinosa po osnovu dva opciona modela koji se primenjuju od 1.01.2023. godine:

 • Model 1. – priznavanje normiranih troškova u visini od 96.000,00 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20%,
 • Model 2. – priznavanje normiranih troškova u visini od 57.900,00 dinara kvartalno, uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10%.

Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova

Poslovi za koje nema stvarne potrebe za zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme,…

 • obračuni za: nezaposlena lica, zaposlena koja rade nepuno radno vreme, penzionere, rad preko omladinske ili studentske zadruge
 • obračun naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • automatsko preuzimanje najniže osnovice i računanje srazmernog iznosa najniže osnovice u odnosu na broj sati rada u mesecu
 • automatsko preuzimanje najviše osnovice

Prihodi od ugovora o delu

Poslovi koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

 • obračuni za samostalne umetnike i sva ostala lica
 • obračuni za naknade ugovorene u neto i bruto iznosu
 • obračuni za domaća i strana lica
 • automatsko preuzimanje stope ukoliko se radi o stranim licima u zavisnosti od toga da li postoji ili ne ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o socijalnom osiguranju

Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti

Izdavanje u zakup od strane fizičkih lica stanova, kuća, poslovnog prostora…

 • obračuni za izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti (zakup) i obračuni za izdavanje u podzakup zakupljene nepokretnosti (podzakup)
 • izbor plaćanja boravišne takse
 • iskazivanje obračuna u RSD i EUR
 • mogućnost unosa stvarnih troškova
 • mogućnost unosa troškova na koje se obavezao zakupac
 • automatsko preuzimanje normiranih troškova

CENOVNIK

Napomena: On line obračuni drugih prihoda su uključeni u cenu pretplate na stručne časopise "Informator" i "PDV" i na digitalnu bazu "Ekspert".

Cene pretplate za ON LINE OBRAČUNE DRUGIH PRIHODA (sa uključenim PDV-om) ukoliko se kupuju zasebno:

 • Pretplata u trajanju od 6 meseci: 6.000,00 din. 
 • Pretplata u trajanju od 12 meseci: 9.600,00 din.

 

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog) obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa prethodno ulogovanog lica.

Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem obračuna drugih prihoda od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.

Sve informacije/pomoć vezane za Korisnički nalog, možete dobiti na tel. 011/30 35 435

 

PRISTUP OBRAČUNIMA I STRUČNIM OBJAŠNJENJIMA

Za pretplatnike na stručne časopise “INFORMATOR” i “PDV”

 • Pretplatnici na stručne časopise “Informator” i “PDV” i digitalnu bazu "Ekspert" neophodno je da nas kontaktiraju kako bi omogućili pristup sajtu www.prihodi.rs.

Pristup za ostale korisnike
(koji nisu pretplatnici na stručne časopise “Informator” i “PDV”)

Da biste koristili servise na www.prihodi.rs neophodno je da imate korisničko ime i lozinku koje definišete prilikom kreiranja korisničkog naloga. Proces kreiranja korisničkog naloga i ostvarivanja prava na korišćenje servisa je veoma brz i jednostavan:

 • na sajtu www.cekos.rs, popunite formu za kreiranje naloga i kreirajte nalog sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste sami izabrali,
 • na sajtu www.cekos.rs, izaberite pretplatu za koju ste zainteresovani,
 • nakon izvršene uplate izabrane pretplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,
 • ulogujte se na sajt www.prihodi.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem servisa za obračun drugih prihoda.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog) obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa prethodno ulogovanog lica.

Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.


Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na broj:

011/30 35 435