Ekonomsko - pravni konsaltingEkonomsko -  pravni konsalting je "glavna" delatnost pored "osnovne" delatnosti - izdavaštva i sastoji se, pre svega, u pružanju intelektualne pomoći iz oblasti koje uređuju časopisi i knjige:

 • poreza na dohodak građana, 
 • poreza na dobit pravnih lica, 
 • poreza na imovinu, 
 • poreskog postupka,
 • radnih odnosa, 
 • kolektivnog ugovaranja, 
 • doprinosa za obavezno soc. osiguranje,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja, 
 • zdravstvenog osiguranja i zaštite, 
 • propisa koji uređuju rad državnih organa, javnih službi, lokalne samouprave,
 • obrazovanja,
 • računovodstva, 
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • platnog prometa, 
 • trgovine, 
 • stanovanja, 
 • propisa o privrednim društvima, 
 • javnih nabavki,
 • deviznog poslovanja, 
 • poreza na dodatu vrednost i akcizama, 
 • propisa o fiskalnim kasama,
 • propisa o duvanu, 
 • premija neživotnih osiguranja.
 

Pretplatnici na naše časopise "Informator" i "PDV" stiču pravo na neograničeni broj telefonskih konsultacija iz oblasti koju pokriva časopis na koji su pretplaćeni.

Pored ovoga, pretplatnici su u mogućnosti da uz prethodno zakazivanje termina dobiju neophodnu stručnu pomoć i u prostorijama "CEKOS IN"-a od savetnika koji obrađuju oblast koja je predmet interesovanja.