Ekonomsko-pravni konsalting

Ekonomsko -  pravni konsalting je "glavna" delatnost pored "osnovne" delatnosti - izdavaštva i sastoji se, pre svega, u pružanju intelektualne pomoći iz oblasti koje uređuju časopisi i knjige:

 • poreza na dohodak građana,
 • poreza na dobit pravnih lica,
 • poreza na imovinu,
 • radnih odnosa,
 • penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • kolektivnih ugovora,
 • zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite,
 • finansijske podrške porodici sa decom,
 • računovodstva,
 • platnog prometa,
 • PDV-a i akciza,
 • propisa o fiskalnim kasama,
 • trgovine,
 • stanovanja,
 • propisa o privrednim društvima, itd.

Pretplatnici na naše časopise "Informator" i "PDV" stiču pravo na neograničeni broj i trajanje telefonskih konsultacija (u vremenu od 8h do 15,30h svakog radnog dana) iz oblasti koju pokriva časopis na koji su pretplaćeni.

Pored ovoga, pretplatnici su u mogućnosti da, uz prethodno zakazivanje termina, dobiju neophodnu stručnu pomoć i u prostorijama "CEKOS IN"-a od savetnika koji obrađuju oblast koja je predmet interesovanja.

Pretplata na časopise "Informator" i "PDV" omogućava čitaocima učešće na seminaru koji tradicionalno organizujemo povodom završnog računa i sastavljanja poreskog bilansa i poreske prijave, na kojima se dobijaju besplatno neophodni obrasci.