Ekspert

Prijava za besplatno probno korišćenje

Detaljne informacije o Ekspert-u (www.ekspert.rs)

 

PORUČI

Ekspert predstavlja savremenu digitalnu bazu propisa, službenih mišljenja nadležnih ministarstava, sudske prakse, modela akata i obrazaca, čiji je cilj da olakša svakodnevni rad pravnicima, ekonomistima, računovođama, stručnim službama u državnim organima, pravosuđu, javnim službama, naučnim i obrazovnim ustanovama i svima koji imaju potrebu da brzo dođu do informacija o određenim propisima i dokumentima neophodnim za primenu i razumevanje pravne regulative.

Ekspert korisniku omogućava NEOGRANIČENI PRISTUP:

 • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne; 

 • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa;

 • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + 8.600 obrazaca i priloga);

 • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi dali za sprovoðenje propisa;

 • sudskoj praksi nadležnih sudova;

 • modelima akata - predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva...;

 • statističkim podacima i korisnim informacijama;

 • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs (11 vrsta obračuna);

 • servisima za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti.

 

Izdvajamo neke od karakteristika i specifičnosti Ekspert-a:

 • pouzdanost i tačnost svih pravnih akata i lakoća upotrebe;
 • pretraživač sa brojnim mogućnostima pretrage, za lako i brzo pronalažanje određenih pravnih akata i obrazaca (jedinstveno na tržištu);
 • karakteristična povezanost i interaktivni dokumenti - jednostavno pozivanje "jednim klikom" dokumenata koja na bilo koji način utiču ili su vezana za predmetni dokument; 
 • prečišćeni tekstovi sa hronološkim pregledima propisa u celini i svakog člana koji je imao izmene;
 • precizan datum stupanja na snagu i početka primene svakog propisa (sa nepomenama redakcije za specifične slučajeve);
 • eksportovanje dokumenata u Word i PDF format i mogućnost popunjavanja i snimanja obrazaca;
 • ćirilićni i latinični prikaz;
 • korišćenje na bilo kom računaru (tablet uređaju, mobilnom telefonu) bez obzira na operativni sistem i Internet browser;
 • pristup uvek ažurnoj verziji programa (bez potrebe za učitavanjem izmena od strane korisnika);
 • službena glasila u Ekspert-u: Sl. glasnik RS;  Prosvetni glasnik RS;  Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori; Sl. list SCG, SRJ, SFRJ, FNRJ, DFJ; Sl. list - Međunarodni ugovori (SCG, SRJ, SFRJ, FNRJ); Sl. list AP Vojvodine;  Sl. list grada: Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca,  Kruševca, Kraljeva, Užica, Pančeva, Sombora, Smedereva, Loznice, Šapca, S. Mitrovice, Subotice, Jagodine, Valjeva, Kikinde, Čačka, Leskovca, Zrenjanina, Požarevca, Vršca, Zaječara, Vranja; Sl. list opština: Srema, Inđije i Beočin ; Sl. list Crne Gore; Sl. glasnik Republike Srpske.

Pravo na telefonske konsultacije sa našim savetnicima imaju pretplatnici koji su pretplaćeni na Ekspert u varijanti sa časopisima (vezane pretplate).

Trajanje pretplate: polugodišnja i godišnja pretplata; ukoliko se kupuje Ekspert kao nezavisna  pretplata - započinje od datuma dostavljanja korisničkog naloga; ukoliko se kupuje uz stručne časopise kao vezana pretplata - korišćenje je na nivou kalendarske godine.

Za kupovinu tri i više pretplata na stručne časopise, Ekspert je besplatan za svakog primaoca časopisa.