Ekspert: poslednje izmene od 02.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 02.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o mreži javnih srednjih škola ("Sl. glasnik RS", br. 49/18) 
 • Pravilnik o načinu kontrole prijave i promene imovnog stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 49/18) 
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Komore javnih izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 49/18) 
 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 49/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109681
 • Službenih mišljenja: 15328
 • Sudske prakse: 8685
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31166
 • Podzakonskih akata: 81050
 • Prečišć. tekstova: 24773
 • Propisa CG: 1640
 • Propisa R.Srpske: 2021
 
Korisni linkovi: