Ekspert: poslednje izmene od 03.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 03.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu ("Sl. glasnik RS", br. 24/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 23/19) 
 • Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 23/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 23/19) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115927
 • Službenih mišljenja: 15675
 • Sudske prakse: 8974
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 33497
 • Podzakonskih akata: 85891
 • Prečišć. tekstova: 26119
 • Propisa CG: 1724
 • Propisa R.Srpske: 2108
 
Korisni linkovi: