Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 50/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 50/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 50/18) 
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 50/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109789
 • Službenih mišljenja: 15328
 • Sudske prakse: 8685
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31177
 • Podzakonskih akata: 81126
 • Prečišć. tekstova: 24802
 • Propisa CG: 1640
 • Propisa R.Srpske: 2021
 
Korisni linkovi: