Ekspert: poslednje izmene od 07.10.2013.

rt Internet je ažuriran 07.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 85/13)
 • Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa ("Sl. glasnik RS", br. 85/13)
 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka ("Sl. glasnik RS", br. 86/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71813
 • Službenih mišljenja: 11751
 • Sudske prakse: 6842
 • Modela akata: 577
 • Obrazaca: 19143
 • Podzakonskih akata: 52014
 • Prečišć. tekstova: 15941
 • Propisa CG: 943
 • Propisa R.Srpske: 1359
 
Korisni linkovi: