Ekspert: poslednje izmene od 08.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 08.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 • Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/19) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini ("Sl. glasnik RS", br. 47/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117754
 • Službenih mišljenja: 15871
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 822
 • Obrazaca: 33987
 • Podzakonskih akata: 87320
 • Prečišć. tekstova: 26482
 • Propisa CG: 1751
 • Propisa R.Srpske: 2126
Korisni linkovi: