Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 08.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 60/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 60/18) 
 • Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 60/18) 
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine - Istraživanja za inovacije) ("Sl. glasnik RS", br. 60/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110624
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8744
 • Modela akata: 794
 • Obrazaca: 31484
 • Podzakonskih akata: 81753
 • Prečišć. tekstova: 24999
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2043
 
Korisni linkovi: