Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina ("Sl. glasnik RS", br. 26/19) 
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 26/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti ("Sl. glasnik RS", br. 26/19) 
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116120
 • Službenih mišljenja: 15675
 • Sudske prakse: 8975
 • Modela akata: 815
 • Obrazaca: 33508
 • Podzakonskih akata: 86053
 • Prečišć. tekstova: 26146
 • Propisa CG: 1724
 • Propisa R.Srpske: 2109
 
Korisni linkovi: