Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 49/19) 
 • Zakon o komunalnoj miliciji ("Sl. glasnik RS", br. 49/19) 
 • Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 49/19) 
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 48/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117810
 • Službenih mišljenja: 15871
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 822
 • Obrazaca: 34034
 • Podzakonskih akata: 87364
 • Prečišć. tekstova: 26491
 • Propisa CG: 1755
 • Propisa R.Srpske: 2127
 
Korisni linkovi: