Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 10.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje ("Sl. glasnik RS", br. 74/18) 
 • Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova ("Sl. glasnik RS", br. 74/18) 
 • Pravilnik o vizama ("Sl. glasnik RS", br. 74/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111852
 • Službenih mišljenja: 15431
 • Sudske prakse: 8778
 • Modela akata: 803
 • Obrazaca: 31997
 • Podzakonskih akata: 82715
 • Prečišć. tekstova: 25245
 • Propisa CG: 1684
 • Propisa R.Srpske: 2069
 
Korisni linkovi: