Ekspert: poslednje izmene od 12.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o ostvarivanju posebnih prava bivših zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ("Sl. glasnik RS", br. 17/18) 
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača prostora, kombinovanih grejača, kompleta grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i kompleta kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 17/18) 
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike ("Sl. glasnik RS", br. 17/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107156
 • Službenih mišljenja: 15164
 • Sudske prakse: 8566
 • Modela akata: 780
 • Obrazaca: 30489
 • Podzakonskih akata: 79184
 • Prečišć. tekstova: 24140
 • Propisa CG: 1600
 • Propisa R.Srpske: 1977
 
Korisni linkovi: