Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 12.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse ("Sl. glasnik RS", br. 56/19) 
 • Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 56/19) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama za rad ("Sl. glasnik RS", br. 56/19) 
 • Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 56/19)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118536
 • Službenih mišljenja: 15894
 • Sudske prakse: 9054
 • Modela akata: 824
 • Obrazaca: 34299
 • Podzakonskih akata: 87904
 • Prečišć. tekstova: 26665
 • Propisa CG: 1761
 • Propisa R.Srpske: 2134
 
Korisni linkovi: