Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 13.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja ("Sl. glasnik RS", br. 15/19) 
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 15/19) 
 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova ("Sl. glasnik RS", br. 15/19) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 15/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115439
 • Službenih mišljenja: 15619
 • Sudske prakse: 8952
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 33296
 • Podzakonskih akata: 85501
 • Prečišć. tekstova: 26024
 • Propisa CG: 1720
 • Propisa R.Srpske: 2104
 
Korisni linkovi: