Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 13.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Statut Inženjerske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 
 • Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116616
 • Službenih mišljenja: 15794
 • Sudske prakse: 8985
 • Modela akata: 818
 • Obrazaca: 33639
 • Podzakonskih akata: 86417
 • Prečišć. tekstova: 26263
 • Propisa CG: 1742
 • Propisa R.Srpske: 2113
Korisni linkovi: