Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) 
 • Zakon o finansijskom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109246
 • Službenih mišljenja: 15295
 • Sudske prakse: 8669
 • Modela akata: 790
 • Obrazaca: 31026
 • Podzakonskih akata: 80713
 • Prečišć. tekstova: 24676
 • Propisa CG: 1636
 • Propisa R.Srpske: 2014
 
Korisni linkovi: