Ekspert: poslednje izmene od 14.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 14.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 
 • Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 
 • Zakon o vojnom obrazovanju (U PRIMENI: od 1. septembra 2018. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 36/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108539
 • Službenih mišljenja: 15244
 • Sudske prakse: 8647
 • Modela akata: 787
 • Obrazaca: 30822
 • Podzakonskih akata: 80228
 • Prečišć. tekstova: 24447
 • Propisa CG: 1633
 • Propisa R.Srpske: 2009
Korisni linkovi: