Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 21.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 2/19) 
 • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 2/19) 
 • Uredba o ocenjivanju službenika ("Sl. glasnik RS", br. 2/19) 
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 2/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114200
 • Službenih mišljenja: 15540
 • Sudske prakse: 8905
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 32875
 • Podzakonskih akata: 84492
 • Prečišć. tekstova: 25790
 • Propisa CG: 1705
 • Propisa R.Srpske: 2094
 
Korisni linkovi: