Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 22.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 99/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 99/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu ("Sl. glasnik RS", br. 99/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64837
 • Službenih mišljenja: 11205
 • Sudske prakse: 6419
 • Modela akata: 534
 • Obrazaca: 16853
 • Podzakonskih akata: 46953
 • Prečišć. tekstova: 14191
 • Propisa CG: 850
 • Propisa R.Srpske: 1183
 
Korisni linkovi: