Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 25.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 47/18) 
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 47/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama ("Sl. glasnik RS", br. 47/18) 
 • Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 47/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109475
 • Službenih mišljenja: 15310
 • Sudske prakse: 8685
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31111
 • Podzakonskih akata: 80873
 • Prečišć. tekstova: 24741
 • Propisa CG: 1639
 • Propisa R.Srpske: 2021
 
Korisni linkovi: