Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 29/19) 
 • Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane ("Sl. glasnik RS", br. 29/19) 
 • Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Pošta Srbije", Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 29/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 29/19) 
 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116439
 • Službenih mišljenja: 15736
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33579
 • Podzakonskih akata: 86288
 • Prečišć. tekstova: 26231
 • Propisa CG: 1730
 • Propisa R.Srpske: 2112
 
Korisni linkovi: