Ekspert: poslednje izmene od 27.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 27.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i carinskih referata ("Sl. glasnik RS", br. 20/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 20/19) 
 • Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 20/19) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 20/19)
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115786
 • Službenih mišljenja: 15637
 • Sudske prakse: 8964
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 33460
 • Podzakonskih akata: 85773
 • Prečišć. tekstova: 26096
 • Propisa CG: 1723
 • Propisa R.Srpske: 2107
 
Korisni linkovi: