Ekspert: poslednje izmene od 27.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 27.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 48/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 48/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 48/18) 
 • Uredba o Šifarniku radnih mesta ("Sl. glasnik RS", br. 48/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109559
 • Službenih mišljenja: 15310
 • Sudske prakse: 8685
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31141
 • Podzakonskih akata: 80939
 • Prečišć. tekstova: 24759
 • Propisa CG: 1639
 • Propisa R.Srpske: 2021
 
Korisni linkovi: