Ekspert: poslednje izmene od 28.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 28.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke ("Sl. glasnik RS", br. 38/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 38/18) 
 • Odluka o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja (Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu) ("Sl. glasnik RS", br. 38/18) 
 • Pravilnik o izdavanju kartografskih publikacija("Sl. glasnik RS", br. 38/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108792
 • Službenih mišljenja: 15263
 • Sudske prakse: 8652
 • Modela akata: 788
 • Obrazaca: 30967
 • Podzakonskih akata: 80402
 • Prečišć. tekstova: 24525
 • Propisa CG: 1635
 • Propisa R.Srpske: 2010
 
Korisni linkovi: