Ekspert: poslednje izmene od 30.04.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 30.04.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) 
 • Zakon o dopuni Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 30/18) 
 • Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/18) 

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108339
 • Službenih mišljenja: 15227
 • Sudske prakse: 8641
 • Modela akata: 785
 • Obrazaca: 30761
 • Podzakonskih akata: 80069
 • Prečišć. tekstova: 24413
 • Propisa CG: 1628
 • Propisa R.Srpske: 2008
 
Korisni linkovi: