Ekspert: poslednje izmene od 31.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 31.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/19) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 54/19) 
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) ("Sl. glasnik RS", br. 54/19) 
 • Pravilnik o izgledu obrasca zahteva za izdavanje posebne lične karte, izgledu obrasca posebne lične karte i postupku izdavanja posebne lične karte ("Sl. glasnik RS", br. 54/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118345
 • Službenih mišljenja: 15884
 • Sudske prakse: 9051
 • Modela akata: 823
 • Obrazaca: 34209
 • Podzakonskih akata: 87767
 • Prečišć. tekstova: 26612
 • Propisa CG: 1761
 • Propisa R.Srpske: 2132
 
Korisni linkovi: