Ekspert: poslednje izmene od 8.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 08.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
 • Pravilnik o načinu i postupku izbora članova komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, komisije za planove jedinice lokalne samouprave i komisije za stručnu kontrolu urbanističkog projekta, pravu i visini naknade članovima komisije, kao i uslovima i načinu rada komisija ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
 • Pravilnik o organizaciji, sprovođenju, izdavanju sertifikata i postupku vođenja evidencije za kratke programe studija ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
 • Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne uprave ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116597
 • Službenih mišljenja: 15738
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33591
 • Podzakonskih akata: 86408
 • Prečišć. tekstova: 26260
 • Propisa CG: 1734
 • Propisa R.Srpske: 2112
Korisni linkovi: