Informator broj 6/2022 od 11.03.2022.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Angažovanje lica po ugovoru o delu i fiskalni tretman ugovorene naknade po ovom ugovoru
 • Mogućnost izmirenja putem asignacije obaveza po osnovu zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih u slučaju blokade računa pravnog lica i preduzetnika
 • Jubilarne i godišnje nagrade - ostvarivanje prava u 2022. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima

Datum izdanja: 11. mart 2022.

Obim: 110 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

 

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ANGAŽOVANJE LICA PO UGOVORU O DELU I FISKALNI TRETMAN UGOVORENE NAKNADE PO OVOM UGOVORU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
 • Fiskalni tretman ugovorene naknade po ugovoru o delu
  • Porez na druge prihode
  • Doprinosi za PIO
  • Doprinos za zdravstveno osiguranje
  • Prestanak uplate doprinosa
  • Poreski tretman naknade troškova i drugih primanja koja se ugovore ugovorom o delu
  • Obrasci za preračun neto na bruto osnovicu za obračun poreza i doprinosa
  • Poreske prijave koje se podnose prilikom isplate
  • Primer 1: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu rezidenata RS i njihovo računovodstveno obuhvatanje (primer obračuna urađen na sajtu www.prihodi.rs)
   • Računovodstveno obuhvatanje
  • Primer 2: Obračun poreza i doprinosa na ugovorene naknade po ugovoru o delu nerezidenata  (primer obračuna urađen na sajtu www.prihodi.rs
 •  Prilog: Tabelarni pregled fiskalnih obaveza po osnovu naknade po ugovoru o delu

III. MOGUĆNOST IZMIRENJA PUTEM ASIGNACIJE OBAVEZA PO OSNOVU ZARADA, NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA

 • Način isplate zarade putem asignacije u slučaju blokade računa pravnih lica i preduzetnika
 • Primer obračuna zarada zaposlenima u pravnom licu koje je u blokadi

IV. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

V. PORESKI TRETMAN "NAKNADA ZA TEHNIČKE USLUGE" NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA  /iz UIDO sa Albanijom, Indijom, Kazahstanom, Pakistanom i Tunisom/

 • Plaćanje poreza po odbitku pri isplati naknade od usluga nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen UIDO i nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima je zaključen UIDO
 • Provizija (kao vrsta naknade od usluga)
 • Plaćanje poreza po odbitku pri isplati provizije nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima nije zaključen ugovor i nerezidentima RS koji su rezidenti država sa kojima je zaključen ugovor, kroz primer

VI. JUBILARNE I GODIŠNJE NAGRADE - OSTVARIVANJE PRAVA U 2022. GODINI SHODNO ZAKONU O RADU I POSEBNIM PROPISIMA

 • Zakonski osnov za utvrđivanje prava na jubilarnu i godišnju nagradu i mogućnost isplate ovih nagrada u privatnom i javnom sektoru
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Visina jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
 • Realizacija mogućnosti prava na isplatu godišnje nagrade za ostvarene izuzetne rezultate u radu
 • Plaćanje propratnih događaja povodom jubileja

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH DRŽAVNI SLUŽBENIK MOŽE BITI NERASPOREĐEN, ODNOSNO NAMEŠTENIK PROGLAŠEN VIŠKOM, PRAVA ZA VREME NERASPOREĐENOSTI I PRAVO NA OTPREMNINU PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA OVIH LICA

VIII. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM VRŠE OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE - DO 31. MARTA 2022. GODINE

IX. PITANJA I ODGOVORI (videti: Pitanja i odgovori na sajtu www.strucnaliteratura.rs)


 

NOVI SAJT CEKOS IN-A:

WWW.PRIHODI.RS
- ONLINE OBRAČUNI DRUGIH PRIHODA -

- Prihodi od autorskih prava -

- Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova -

- Prihodi od ugovora o delu -

- Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti -

Svi obračuni su usklađeni sa važećim propisima, uključujući i promenu stope doprinosa za PIO i nove iznose najniže/najviše osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuju od 1.01.2022. godine.


- Detaljnije, cenovnik, pristup -