Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada

Naslov: Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada
Datum izdanja: 26.04.2023
Strana: 29
Format: PDF
Cena: 5.500,00 RSD

Cena je data sa uračunatim PDV-om.

NAPOMENA: Ovaj tekst u PDF formatu je preuzet iz stručnog časopisa "Informator" br. 9/2023 i pretplatnici na ovaj stručni časopis su ga dobili u okviru časopisa (štampano i elektronsko izdanje)

SADRŽAJ:

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJASA RADA - POJAM, SLUČAJEVI U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI, NAČIN OBRAČUNAVANJA I PORESKI TRETMAN

 • Lica koja NEMAJU PRAVO na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada
 • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade/plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade prema ZAKONU O RADU
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih državni službenici i nameštenici IMAJU PRAVO na naknadu plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima pravo na naknadu zarade/plate PO POSEBNIM ZAKONIMA KOJI SE ODNOSE NA SVE ZAPOSLENE u Republici Srbiji
 • RAZLOZI odsustvovanja zbog kojih ZAPOSLENI NEMA PRAVO na naknadu zarade
 • NAČIN UTVRĐIVANJA OSNOVICE, PROCENTI za obračun naknade zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada i visina naknade
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, shodno ZAKONU O RADU
   • OSNOVICA za obračun naknade zarade zaposlenim invalidima rada II i III kategorije invalidnosti
   • Način utvrđivanja osnovice, shodno Zakonu o radu
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje NA TERET MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
   • Način utvrđivanja OSNOVICE naknade zarade ZA VREME PORODILJSKOG odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  • OSNOVICA za obračun naknade plate u slučaju odsustva sa rada shodno ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA, PKU ZA DRŽAVNE ORGANE i PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
   • Osnovica - shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i PKU za državne organe
   • Osnovica - shodno PKU za zaposlene u JLS
  • Osnovica za obračun naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustvovanja sa rada u slučaju kada nije propisana posebnim zakonom
  • Slučajevi za koje je iznos naknade za vreme odsustvovanja sa rada propisan u odnosu na osnovnu zaradu odnosno platu
  • Propisani PROCENTI za obračun visine naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Poreski tretman naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Obaveza poslodavca da dostavi zaposlenom obračun zarade i naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da vodi i čuva evidenciju o zaradi i naknadi zarade
 • Novčane kazne

 

 

Share/Save