Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (prečišćen tekst)

U "Sl. glasniku RS", broj 34/2020 objavljena je Naredba  o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije koja je stupila na snagu 18.03.2020. godine, izmena i dopune Naredbe koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 39/20 (kojom su: u tački 1. dodat stav 2., u tački 2. izvršene dopune, dodate tačke 2a i 4a, promenjena tačka 5.) su stupile na snagu 21.03.2020. godine, izmena i dopuna Naredbe koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 40/20 (izmena i dopuna u tački 2.) su stupile na snagu 22.03.2020. godine, a izmena Naredbe koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 46/20 (izmene u  tački 2.) je stupila na snagu 28.03.2020. godine.

Prečišćen tekst Naredbe dajemo u nastavku:

"Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon, 47/18),

Ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

NAREDBU
o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života - u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;

2) licima sa navršenih 70 i više godina života - u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.

Zabrana iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na period nedeljom, od 03 do 08 časova.

2. Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), u vremenu od 17 do 05 časova, osim subotom kada zabrana traje od 15 do 03 časova i nedeljom kada zabrana traje od 15 do 05 časova.

2a Zabranjuje se kretanje u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport, počev od 21. marta 2020. godine, od 20 časova.

3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike - sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.

4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

4a Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na domaće i strane državljane koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

5. Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se za krivično delo u skladu sa Krivičnim zakonikom, a za prekršaj u skladu sa Uredbom o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"."


U "Ekspert"-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca) možete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.