PDV broj 6/2021 od 8.06.2021.U časopisu PDV br. 6/2021: 

Datum izdanja: 8/06/2021

Obim: 122 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

NAPOMENA: Knjigu "Zakon o akcizama - prečišćen tekst", u štampanoj formi, šaljemo svim pretplatnicima, uz ovaj broj časopisa "PDV".

U elektronskoj formi knjiga je, za pretplatnike na časopis "PDV", dostupna na www.strucnaliteratura.rs.

 

SADRŽAJ:

NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 1. JULA 2021. GODINE  (u skladu sa novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost)


 • Uvodne odredbe

 • Normativna uređenost poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine

 •  Određivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine

  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?

  • Šta se ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?

  • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao uslova za sticanje svojstva poreskog dužnika

   • Kako se utvrđuje uslov vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?

 • Obaveze i prava poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

  • Obaveze i prava poreskog dužnika - obveznika PDV-a primaoca dobara i usluga u oblasti građevinarstva

   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave i Pregleda obračuna PDV-a

   • Prava koja ima poreski dužnik - primalac dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a

   • izvršilac radova iz oblasti građevinarstva

   • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu iz oblasti građevinarstva

   • Pravo na odbitak prethodnog poreza

 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PRIMENA PROPISA O PDV-u


 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima - rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2021. godine

  • Refakcija humanitarnim organizacijama - rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.06.2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA


 • Usvojen je Zakon o izmeni Zakona o akcizama

  • Izmena naimenovanja alkoholnih pića na koja se plaća akciza

  • Izmena osnovice i iznosa akcize na alkoholnih pića

  • Šta se smatra alkoholnim pićima na koja se od 5. juna 2021. godine plaća akciza?

  • Obaveze koje treba izvršiti zbog izmene osnovice i iznosa akcize na alkoholna pića

  • Prelazne i završne odredbe Izmene zakona

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2021.

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA


 • Propisi u vezi sa Zakonom o fiskalizaciji čija primena počinje 1.07.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA - PDV


 • Predmet oporezivanja

 • Prethodni porez

PRILOG 1: Pregled iznosa i stopa akciza