O nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva

Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Preduzetnik može doneti odluku o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva. Ta mogućnost uređena je članom 92. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: ZPD). U tom slučaju se shodno primenjuju odredbe ZPD o osnivanju date forme društva.

Za razliku od preduzetnika koji je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost, privredno društvo je poseban pravni subjekt koji je osnovalo fizičko lice koje je bilo preduzetnik.

Na osnovu odluke o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva:

  • vrši se istovremeno brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata i registracija osnivanja privrednog
    društva, koje preuzima sva prava i obaveze preduzetnika nastale iz poslovanja do trenutka osnivanja tog
    privrednog društva;
  • nakon gubitka svojstva preduzetnika, to fizičko lice ostaje odgovorno celokupnom svojom imovinom za sve
    obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti do trenutka brisanja preduzetnika iz registra.
    ...

...NASTAVAK TEKSTA iz stručnog časopisa "Informator" br. 20/2023 u kome detaljno pišemo o  nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva, DOSTUPAN JE SAMO ZA POSETIOCE SAJTA KOJI IMAJU PRAVO PRISTUPA OVOM TEKSTU.

Cena za kompletan tekst (sa PDV-om): 2.200,00 din
 

► POGLEDAJTE DETALJAN SADRŽAJ TEKSTA


 

KAKO SE STIČE PRAVO PRISTUPA OVOM TEKSTU:

1. Kreirajte nalog na ovom sajtu (ukoliko nemate već kreiran)

2. Izvršite kupovinu preko ovog linka

3. Kontaktirajte službu pretplate CEKOS IN-a preko tel. 011/30 35 435 ili preko e-mail adrese: office@cekos.rs, kako bismo Vam nakon izvršene uplate odobrili pravo pristupa.