Objavljen je podatak za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje za FRILENSERE

Ministar finansija je, na osnovu člana 35b stav 2 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavio podatak o iznosu mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republke Srbije za 2023. godinu, koji iznosi 15.497 dinara ("Sl. glasnik RS", br. 20/2023 od 10.03.2023.).

Na osnovu ovog podatka, trostruki iznos osnovice za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje za FRILENSERE u 2023. godini iznosi:

15.497 x 3 = 46.491,00

 


Podsećamo da na Cekos in - ovom sajtu www.prihodi.rs  možete uraditi obračune poreza i doprinosa za FRILENSERE po osnovu dva opciona modela koji se primenjuju od 1.01.2023. godine:

  • Model 1. – priznavanje normiranih troškova u visini od 96.000,00 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20%,
  • Model 2. – priznavanje normiranih troškova u visini od 57.900,00 dinara kvartalno, uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10%.