Izračunavanje stope i kamate prema prostom interesnom računu (proporcionalni metod)Program "Izračunavanje stope i kamate prostim interesnim računom (proporcionalni metod)" sastavni je deo programskog paketa "Cekos - kamata".
Pristup ovom programu moguć je za:

1. Pretplatnike na stručne časopise "Informator" i "PDV"

2. Korisnike koji su kupili programski paket "Cekos - kamata"

Svi pretplatnici na časopise "Informator" i "PDV" kao i korisnici-kupci programskog paketa "Cekos - Kamata",  potrebno je da izvrše Login sa korisničkim imenom i lozinkom koje su izabrali prilikom kreiranja naloga.
 

Saznajte više o programskom paketu "Cekos - kamata"  |