Obrasci REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 4E, REF 5, RFN, IKPS PDV, RFNB - refakcija PDV-a

Na osnovu člana 52. stav 6. i člana 57.  Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18), ministar finansija je doneo Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. gl. RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon), kojim su, u čl. 4. st. 4, čl. 5. st. 3, čl. 6. st. 3, čl. 6b st. 2, čl. 7. st. 2, čl. 10. st. 1, čl. 10a st. 4, čl. 10a st. 7. i čl. 10b st. 5, propisani sledeći obrasci:

Obrazac: REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju
[10.07.2007]
Obrazac: REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
[27.07.2005]
Obrazac: REF 3A Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
[27.07.2005]
Obrazac: REF 4 Zahtev stranog državljanina za refakciju
[10.07.2007]
Obrazac: REF 4E Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
[01.01.2005]
Obrazac: REF 5 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
[27.07.2005]
Obrazac: RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
[10.07.2007]
Obrazac: IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
[10.07.2007]
Obrazac: RFNB Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
[01.01.2013]
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u obrascima REF 1, REF 2, REF 3A, REF 4, REF 4E i REF 5 prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".