Obrasci REF 1, REF 2, REF 3A, REF 5, RFN, IKPS PDV, RFNB - refakcija PDV-a

Na osnovu člana 52. stav 6. i člana 57.  Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19), ministar finansija je doneo Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. gl. RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 - dr. zakon, 104/18, 87/20), kojim su, u čl. 4. st. 4, čl. 5. st. 3, čl. 6. st. 3, čl. 6b st. 2, čl. 7. st. 2, čl. 10. st. 1, čl. 10a st. 4, čl. 10a st. 7. i čl. 10b st. 5, propisani sledeći obrasci:

Obrazac: REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju
[01.01.2019]
Obrazac: REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
[01.01.2019]
Obrazac: REF 3A Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
[01.01.2019]
Obrazac: REF 5 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
[01.01.2019]
Obrazac: RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
[10.07.2007]
Obrazac: IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
[10.07.2007]
Obrazac: RFNB Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
[01.01.2013]
 
Od 1. januara 2019. godine, obrasci REF 1, REF 2, REF 3A i REF 5 se dostavljaju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.
 
Za podnošenje obrazaca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a).

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i JIS LPA možete videti ovde.

 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".