Obrasci RNLRS, ILRS i PLRS - Isplata naknade za vršenje vojne obaveze

Na osnovu člana 68. stav 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi ("Sl. glasnik RS", br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US i 72/12), Vlada je donela Uredbu o iznosu i načinu isplate naknade za vršenje vojne obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 16/13), kojom su u čl. 2. st. 5, čl. 4. st. 3. i čl. 7. st. 4. propisani sledeći obrasci:

Obrazac RNLRS Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene u rezervnom sastavu
[28.02.2013.]
Obrazac ILRS Izjava lica u rezervnom sastavu radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu
[28.02.2013.]
Obrazac PLRS Potvrda o vremenu provedenom u vršenju vojne obaveze
[28.02.2013.]
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".