Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks za privredna društva...

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon), ministar finansija doneo je Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12), kojim su, u članu 2. stav 1., propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: Bilans stanja
Prilog 1 - Bilans stanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva
[16.01.2010]
Bilans stanja - preduzeća
Obrazac: Bilans uspeha
Prilog 2 - Bilans uspeha za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva
[16.01.2010]
Bilans uspeha - preduzeća
Obrazac: Izveštaj o tokovima gotovine
Prilog 3 - Izveštaj o tokovima gotovine za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva
[16.01.2010]
Izveštaj o tokovima gotovine
Obrazac: Izveštaj o promenama na kapitalu
Prilog 4 - Izveštaj o promenama na kapitalu za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva
[16.01.2010]
Izveštaj o promenama na kapitalu
Obrazac: Statistički aneks
Prilog 5 - Statistički aneks za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva
[16.01.2014]
Statistički aneks
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".