Obrazac DPDL - Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji

NAPOMENA: Od 1.03.2016. godine u primeni je novi Obrazac DPDL/S, osim u slučaju kada je zaključno sa 29.02.2016. poreska obaveza plaćena, ali poreska prijava nije podneta, i u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29.02.2016. godine, kada je razlog izmene greška ili propust u utvrđivanju dividende, kada se koristi "stari" Obrazac DPDL.

 

Na osnovu člana 35. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13) ministar finansija i privrede je doneo Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji ("Sl. glasnik RS", br. 122/12), kojim je u članu 3. stav 1. propisan sledeći obrazac:

 
Obrazac: DPDL
Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji
[26.12.2012]
Poreska prijava
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".