Obrazac M-UN i M-UNK - doprinosi - ugovorene naknadeNa osnovu člana 126. st. 3. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 34/2003), Vlada Republike Srbije je donela Odluku o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 118/03, 11/06), kojom su propisani obrasci  M-1, M-1/SP, M-2, M-1 PP, M-2/SP, M-1K, M-1K PP, M-3, M-3/SP, M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP, M-6, M-7/PS, M-8, M-8/SP, M-10, M-UN, M-UNK, M-4UN, PSKP, ROD-1,M-8K, M-8UN i M-3A. Obrasce M-UN i M-UNK možete preuzeti ovde:
 
Obrazac: M-UN
Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
[10.12.2003]
Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade
Obrazac: M-UNK
Prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade
[10.12.2003]
Prijava o uplati doprinosa za više lica
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".