Od 1. februara 2012. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11 i 91/11 - u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2012. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2011. godini (7,0%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2012. godine do 31.01.2013. godine ("Sl. glasnik RS", br. 7/12) iznosi: 

7.310 din. x 1,07 = 7.822 dinara.

U "Informator"- u br. 5/2012 detaljno pišemo o načinu utvrđivanja poreske osnovice po izvršenom usklađivanju poreske olakšice.

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana možete naručiti ovde.

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise ("Informator" i "PDV") i program "Ekspert" možete videti ovde.