Oglas za poslove savetnika

Na osnovu čl. 24. i 26. Zakona o radu i čl. 7. Pravilnika o sistematizaciji poslova, Privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting "CEKOS IN" d.o.o. Beograd objavljuje oglas za poslove:

SAVETNIKA

(1 radno mesto)

Opis posla:

praćenje i tumačenje poreskih propisa - naročito poreza na dohodak građana i poreza na dobit (osim poreza na dodatu vrednost) i propisa koji regulišu poreski postupak i poresku administraciju, kao i propisa iz oblasti računovodstva, revizije i radnih odnosa u meri u kojoj je to potrebno za primenu poreskih propisa;
i u skladu s tim:

  • davanje konsultacija i odgovora na pitanja  pretplatnicima na časopis "Informator"  direktno-telefonski ili elektronskim putem,
  • pisanje tekstova za časopis "Informator",
  • učestvovanje kao predavač na seminarima, odnosno Webinar-ima koje organizuje "CEKOS IN".

Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:

  • minimum VII stepen stručne spreme (preporučljivo: Ekonomski fakultet),
  • iskustvo na istim ili sličnim poslovima - najmanje 3 godine,
  • komunikativnost i radna etika.

Adresa obavljanja posla: Beograd, Svetogorska 28.

 

Oglas je otvoren do 14.05.2021. godine


Prijave sa biografijom i dokazom o ispunjenosti uslova dostaviti na e-mail: office@cekos.rs ili poštom na adresu "CEKOS IN" - privredno društvo za izdavačku delatnost d.o.o. 11103 Beograd, Svetogorska 28.

 

Kontakt telefon: 011/30 35 435