PDV broj 9/2021 od 14.09.2021.

U časopisu PDV br. 9/2021: 

 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)
 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji - na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije - od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

Datum izdanja: 14/09/2021

Obim: 122 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


SADRŽAJ:

PORESKA OSNOVICA POREZA NA DODATU VREDNOST
(normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)

 • Pojam poreske osnovice
 • Normativna uređenost poreske osnovice PDV-a
 • Sadržina poreske osnovice i način njenog utvrđivanja
  • Naknada koju obveznik prima za isporučena dobra ili pružene usluge kao poreska osnovica
   • Ostale vrednosti koje uvećavaju naknadu kao poresku osnovicu
    • Poreski tretman "prefakturisavanja" komunalnih troškova pri zakupu poslovnog prostora
    • Poreski tretman "prefakturisavanja" komunalnih troškova pri zakupu stambenog prostora
    • Poreski tretman "prefakturisavanja" troškova pri zakupu pokretnih stvari
    • Poreski tretman troškova bankarskih garancija
    • Poreski tretman "prefakturisavanja" troškova kamata po osnovu kredita
     • Vrednost ambalaže koja se uračunava u poresku osnovicu
   • Iznosi koji se na uračunavaju u osnovicu PDV-a
  • Posebne vrste poreske osnovice
  • Specifičnosti utvrđivanja poreske osnovice kod posebnih vidova naknada
  • Poreska osnovica pri uvozu dobara
  • Prilog - službena mišljenja u vezi sa "prefakturisavanjem"+
 • Izmena poreske osnovice
  • Ispravka poreske osnovice zbog smanjenja naknade
  • Ispravka poreske osnovice zbog povećanja naknade
  • Izmena poreske osnovice pri uvozu dobara

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2021. -  rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.09.2021. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji - na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije - od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI