PDV broj 9/2023 od 04.09.2023.

U časopisu PDV br. 9/2023: 

 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
 • Ažurirano je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a

Datum izdanja: 04/09/2023

Obim: 118 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

 

 

SADRŽAJ:

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

 • Dopune odredbi zakona koje uređuju značenje pojedinih izraza upotrebljenih u zakonu
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na predmet plaćanja akcize
  • Obračunavanje i plaćanje akcize na prirodni gas za krajnju potrošnju (obaveza po osnovu ove akcize nastaje počev od 1.01.2025. godine)
  • Obračunavanje i plaćanje akcize na nikotinske vrećice (obaveza po osnovu ove akcize nastaje počev od 1.01.2024. godine)
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na iznose i stope akcize (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize i refakcije akcize na derivate nafte (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize na alkoholna pića (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize na kafu (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize na cigarete (u primeni od 1.10.2023. godine)
  • Novi iznosi akcize na cigare i cigarilose (u primeni od 1.10.2023. godine)
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na indeksaciju akcize
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na obeležavanje akciznih proizvoda akciznim markicama
  • QR kod na kontrolnoj akciznoj markici (od 1.01.2025. godine)
  • Sistem e-akciza (od 1.10.2024. godine)
  • Način obeležavanja QR kodom i način korišćenja sistema e-akciza
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na refakciju akcize (u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na kaznene odredbe
 • Ostale predložene izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Prelazne odredbe Predloga zakona

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Značaj pravilnog utvrđivanja i iskazivanja vremena prometa i nastanka poreske obaveze PDV-a
  • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze PDV-a
  • Utvrđivanje nastanka poreske obaveze za specifične promete dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2023. godine - rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.09.2023. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Ažurirano je Tehničko uputstvo za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a
 • Pitanja i odgovori u vezi sa propisima o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 24. avgusta 2023. godine
  • Dokument - Sistem elektronskih faktura - Detalji nove ispravke (Hotflix 3.4.5)

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U SEPTEMBRU 2023. GODINE

 • Rokovi

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Pitanja i odgovori

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u