Poslednji dan školske godine za učenike I, II i III razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2017/2018 godinu ("Sl. list APV", br. 26/17)

Praznik: 
Utorak, June 19, 2018
Prikazati opis praznika: 
da