Pretplata na časopis PDV

Pretplata na stručni časopis "PDV" obuhvata:

  • PRIJEM ČASOPISA "PDV" (na godišnjem nivou - najmanje 12 brojeva) kao i priloga koji su sastavni deo časopisa, a koji se štampaju periodično i u vezi sa temom koja je obrađena u časopisu;
  • NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA (direktnim pozivom na broj 011/30 35 435) sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni;
  • POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA PREKO E-MAIL-a. Odgovori na pitanja putem e-mail-a će se davati u najkraćem roku, s tim što je neophodno da pitanja poslata na adresu office@cekos.rs budu jasna i konkretna. Za pitanja koja zahtevaju dodatne informacije i šira objašnjenja, preko e-mail-a ćemo vas uputiti da nas telefonski kontaktirate;   
  • Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi". Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene);
  • Korišćenje servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke", kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD, obračun kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava, obračun kamate prema zadatoj stopi po konformnom ili proporcionalnom metodu). Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 - Zakup;
  • Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje ovog servisa neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu).
     

PORUČI