Pretplata na časopis PDV

Pretplata na stručni časopis "PDV" korisnicima obezbeđuje:

  • Prijem časopisa (minimum 12 brojeva godišnje)
  • Neograničeni broj i trajanje telefonskih kosultacija sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15,30h
  • Prijem knjiga iz edicije "Propisi" (prečišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata)
  • Prijem određenih knjiga iz edicije "Priručnik"
  • Korišćenje programskog paketa "Cekos kamata" (programi za obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, za izračunavanje stope i kamate prema zadatim vrednostima, za obračun kamate po Carinskom zakonu, za izračunavanje stope i kamate konformnom metodom, za izračunavanje stope i kamate prostim interesnim računom)
  • Korišćenje paketa "Obrasci za popunjavanje"
  • Korišćenje svih usluga sajta www.cekos.rs

   Poruči - pretplata na časopis